Opinnäytetyöt ja potilastiedotteet

Väitöskirjat

Rich & Orderly: The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors, MSc Noora Pihlajarinne-Lassila, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2018

Neuromodulaation vaikutus kognitiivisiin ja affektiivisiin aivotoimintoihin,  DI Lihua Sun, Tampereen Yliopisto, Lääketieteen yksikkö, 2016

Pro Gradut

Stressin aivofysiologia ja työuupumuksen vaikutukset toiminnanohjaukseen, Emma-Helka Erkkilä, Helsingin Ylioipisto 2022

Remote computer-based testing of executive functions in assessment of brain wellbeing, Aleksi Siro, Tampereen Yliopisto, 2022

Threatening Music Modulates the frontal alpha asymmetry evoked by a threatening visual distractor, Otso Lensu,  Tampereen Yliopisto, psykologia, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2020

Impact of non-invasive vagus nerve stimulation on cognitive brain functions in healthy subjects- an ERP study, Laura Failla, Neurotieteen maisteriohjelma, Helsingin Yliopisto, 2019

Orbitofrontaaliaivokuoren merkitys tunteiden ja tarkkaavuuden vuorovaikutuksessa, Elena Cesnaite, Kognitiotieteen maisteriohjelma, Wienin Yliopisto, Itävalta, 2016

Lääketieteen syventävät opinnot

Effect of frontal transcranial direct current stimulation on word fluency in healthy adults, Riikka Havela, Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunta Tampereen Yliopisto, 2020

Toiminnanohjauksen tietokonepohjainen toistotestaus aivoterveyden arvioinnissa, Mikko Erkkilä, Tampereen Yliopisto, 2019.

Eteisvärinäablaation vaikutus toiminnanohjaukseen, Mia Pihlaja, Tampereen Yliopisto, 2018.

The effect of extraocular light on brain activity, Anselmi Kovalainen, Tampereen Yliopisto, 2018.

Musiikin vaikutus tunne- ja tiedonkäsittelytoimintoihin, Aleksi Raudasoja, Tampereen Yliopisto, 2018.

Psykiatrisen sähköhoidon vaikutus toiminnanohjaus- ja tunnetoimintoihin hoitoresistentissä masennuksessa, Piia Haapaniemi, Tampereen Yliopisto, 2017.

Vagushermostimulaation vaikutus toiminnanohjaustoimintoihin ja tunnetoimintoihin epilepsiapotilailla, Katri Holm, FT, Tampereen Yliopisto, 2016.

Emotionaalisten ärsykkeiden vaikutus tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen lievässä aivovammassa, Venla Kuusinen,  Tampereen Yliopisto, 2016.

Aorttaläppäleikkausten vaikutus kognitioon. Tuomas Nykyri, Tampereen Yliopisto, 2015. 

Syväaivostimulaatio ja toiminnanohjaus. Markus Polvivaara, Tampereen Yliopisto, 2015.

Tunteet ja tarkkaavaisuus. Anna Siiskonen, Tampereen Yliopisto, 2009.

Otsalohkojen toiminnan arviointi aivovamman jälkeen. Tuulia Isoviita, Tampereen Yliopisto, 2008.

Käynnissä olevat väitöskirjaprojektit

Frontal Circuits and Dynamics Underlying Executive Functions, MSc Ruut Autere, Tampereen Yliopisto

Transkraniaalisen tasavirtastimulaation vaikutus tunteiden ja tarkkaavaisuuden intertaktioon ja kognitioon, FT Katri Holm, Tampereen Yliopisto

Aivovamman vaikutus tunteisiin, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen sekä niiden vuorovaikutukseen, LL Venla Kuusinen, Tampereen Yliopisto

Syväaivostimulaation vaikutukset ihmisen kognitioon sekä tunteiden ja tarkkaavaisuuden väliseen säätelyyn, LL Markus Polvivaara, Tampereen Yliopisto

Suurten sydänoperaatioiden vaikutus toiminnanohjaustoimintoihin, anestesiologin erikoislääkäri, LL Jonne Liimatainen, Tampereen Yliopisto

Sähköisen neurostimulaation vaikutus ihmisen toiminanohjaukseen ja tunnereaktiivisuuteen, DI Jari Peräkylä, Tampereen Yliopisto

Aivoterveys ja toiminnanohjaustoiminnot, LK Mia Pihlaja, Tampereen Yliopisto

Potilastiedotteet

Tietoa lievästä aivovammasta: Opas potilaille (2008)