Opinnäytetyöt ja potilastiedotteet

Väitöskirjat

Rich & Orderly: The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors, MSc Noora Pihlajarinne-Lassila, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2018

Neuromodulaation vaikutus kognitiivisiin ja affektiivisiin aivotoimintoihin,  DI Lihua Sun, Tampereen Yliopisto, Lääketieteen yksikkö, 2016

Kansainväliset Pro Gradut

Orbitofrontaaliaivokuoren merkitys tunteiden ja tarkkaavuuden vuorovaikutuksessa, Elena Cesnaite, Kognitiotieteen maisteriohjelma, Wienin Yliopisto, Itävalta, 2016

Lääketieteen syventävät opinnot

Toiminnanohjauksen tietokonepohjainen toistotestaus aivoterveyden arvioinnissa, Mikko Erkkilä, Tampereen Yliopisto, 2019.

Eteisvärinäablaation vaikutus toiminnanohjaukseen, Mia Pihlaja, Tampereen Yliopisto, 2018.

The effect of extraocular light on brain activity, Anselmi Kovalainen, Tampereen Yliopisto, 2018.

Musiikin vaikutus tunne- ja tiedonkäsittelytoimintoihin, Aleksi Raudasoja, Tampereen Yliopisto, 2018.

Psykiatrisen sähköhoidon vaikutus toiminnanohjaus- ja tunnetoimintoihin hoitoresistentissä masennuksessa, Piia Haapaniemi, Tampereen Yliopisto, 2017.

Vagushermostimulaation vaikutus toiminnanohjaustoimintoihin ja tunnetoimintoihin epilepsiapotilailla, Katri Holm, FT, Tampereen Yliopisto, 2016.

Emotionaalisten ärsykkeiden vaikutus tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen lievässä aivovammassa, Venla Kuusinen,  Tampereen Yliopisto, 2016.

Aorttaläppäleikkausten vaikutus kognitioon. Tuomas Nykyri, Tampereen Yliopisto, 2015. 

Syväaivostimulaatio ja toiminnanohjaus. Markus Polvivaara, Tampereen Yliopisto, 2015.

Tunteet ja tarkkaavaisuus. Anna Siiskonen, Tampereen Yliopisto, 2009.

Otsalohkojen toiminnan arviointi aivovamman jälkeen. Tuulia Isoviita, Tampereen Yliopisto, 2008.

Käynnissä olevat väitöskirjaprojektit

Frontal Circuits and Dynamics Underlying Executive Functions, MSc Ruut Autere

Transkraniaalisen tasavirtastimulaation vaikutus tunteiden ja tarkkaavaisuuden intertaktioon ja kognitioon, FT Katri Holm

Aivovamman vaikutus tunteisiin, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen sekä niiden vuorovaikutukseen, LL Venla Kuusinen

Syväaivostimulaation vaikutukset ihmisen kognitioon sekä tunteiden ja tarkkaavaisuuden väliseen säätelyyn, LL Markus Polvivaara

Suurten sydänoperaatioiden vaikutus toiminnanohjaustoimintoihin, anestesiologin erikoislääkäri, LL Jonne Liimatainen

Sähköisen neurostimulaation vaikutus ihmisen toiminanohjaukseen ja tunnereaktiivisuuteen, DI Jari Peräkylä

Aivoterveys ja toiminnanohjaustoiminnot, LK Mia Pihlaja

Käynnissä oleva Pro-Gradu

Non-invasiivisen vagushermostimulaation vaikutus toiminnanohjaus- ja tunnetoimintoihin terveillä koehenkilöillä, Psyk.kand. Laura Failla

Potilastiedotteet

Tietoa lievästä aivovammasta: Opas potilaille (2008)